Bedrijfsschadeverzekering: onontbeerlijk voor weldenkende ondernemers

Uw brandpolis komt gepast tussenbeide als uw zaak, praktijk of bedrijf geteisterd werd door een brand of door een storm bijvoorbeeld. Maar die schade is niet in een handomdraai hersteld en ondertussen lopen uw kosten gewoon door. Die financiële klap komen velen niet te boven: meer dan de helft van alle ondernemers sluit na een zware schade voorgoed de deuren. Met een bedrijfsschadeverzekering vermijdt u dat het zover komt.

In tegenstelling tot wat u uit de naam misschien afleidt, dekt een bedrijfsschadeverzekering niet uw materiële verlies. Het doel ervan is de financiële situatie van uw zaak, praktijk of onderneming tijdens een door u gekozen periode handhaven op het niveau van net vóór het schadegeval.

Verscheidene verzekerde risico’s

De bedrijfsschadeverzekering komt tussen in nagenoeg alle klassieke schadegevallen die in uw brandpolis gedekt zijn: brand, storm en hagel, waterschade, aanrijding door voertuigen enzovoort. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden daarnaast de mogelijkheid de basisdekking uit te breiden met speciale waarborgen. Een voorbeeld daarvan zijn de boetes die u eventueel moet betalen als u door een verzekerd schadegeval niet tijdig kunt leveren. Andersom kunt u in de problemen raken als een leverancier uw grondstoffen niet kan leveren doordat een brand zijn fabriek in de as legde. Beide situaties maken duidelijk dat de bedrijfsschadeverzekering maatwerk is. Zo maakt het eveneens een wereld van verschil uit of u een eenmanszaak hebt dan wel personeel tewerkstelt. We helpen u graag verder door alle aspecten die voor uw zaak, praktijk of onderneming van belang zijn, met u in kaart te brengen.

Verzekerde kosten

Wanneer uw productie of uw verkoop stilvalt, of u als dienstverlener uw beroep niet kunt uitoefenen, hebt u geen inkomsten. Ondertussen blijft u wel de interesten van leningen of hypotheken, de wedden van uw eventuele personeel, btw-voorafbetalingen, belastingen en andere uitgaven verschuldigd. Al deze permanente algemene kosten zijn gedekt. Als het om ernstige schade gaat, zult u bovendien extra kosten moeten maken; bijvoorbeeld voorlopig een ander pand huren of lopende orders door een concurrent laten uitvoeren. Ook deze extra uitgaven, waarmee u uw verlies zo beperkt mogelijk houdt, worden vergoed. Bovendien is de daling van uw bedrijfsresultaat, uw winstderving op zich, eveneens verzekerd.

Twee vergoedingsmethodes

U kiest zelf of u zich verzekert op basis van een verwachte jaaromzet of op basis van een vast bedrag per dag. In beide gevallen wordt uw vergoeding berekend in functie van het aantal dagen dat uw activiteit onderbroken was. Vanzelfsprekend is dat aantal dagen beperkt. In welke mate, beslist u zelf. U kiest namelijk de vergoedingsperiode.

Met de huidige economische crisis vindt u het allicht moeilijk uw jaaromzet precies te voorspellen. Maar de meeste verzekeringsmaatschappijen bieden in hun polis een increase-decreaseclausule aan. Zij stellen uw premie vast bij het begin van een nieuw verzekeringsjaar op basis van uw exacte cijfers voor het voorbije jaar. Twaalf maanden later herhalen ze die oefening, waarna ze de te veel of de te weinig betaalde premie verrekenen. Als in de loop van het jaar een schade voorvalt en het op dat ogenblik verzekerde bedrag te laag blijkt te zijn, zullen ze tot een bepaald percentage geen onderverzekering inroepen. Bij de meeste maatschappijen bedraagt het 30%.

Maatwerkpremie

U begrijpt vast dat een boekhoudkantoor minder risico’s inhoudt dan een chemiebedrijf. Andere elementen waarmee rekening wordt gehouden om de premie te bepalen, zijn de te verzekeren omzet, de kostenstructuur, het eventuele personeel en uiteraard de gewenste verzekeringsperiode. Om u toch een idee te geven: verscheidene cliënten betalen voor deze nuttige polis minder dan voor hun autoverzekering. Terwijl er zoveel meer op het spel staat. Speel dus op veilig en contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

30.01.2018

Schade aan particulier vervoerde goederen Lees meer

23.01.2018

Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer Lees meer

12.01.2018

25 doden per jaar minder bij verdubbeling telewerk Lees meer

22.12.2017

Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]