Kan een oogarts u een rijverbod opleggen?

U hebt vast ook al eens een situatie meegemaakt waarbij u een andere chauffeur na een vreemd manoeuvre binnensmonds heeft aangeraden een oogarts op te zoeken. Wie een visuele beperking heeft, is daartoe bij wet verplicht. Maar oogartsen mogen geen rijverbod opleggen. Als ze aan iemands rijvaardigheden twijfelen, kunnen ze wel de procureur des Konings daarvan op de hoogte brengen.

Niet alleen voor kersverse chauffeurs

Wie net voor het theorie-examen geslaagd is, krijgt een document van de rijschool. Daarmee kan op de gemeente een leervergunning of voorlopig rijbewijs worden afgehaald. Op dit document moeten de persoonsgegevens plus een eigen verklaring over de visuele, lichamelijke en geestelijke toestand worden ingevuld. Wie zich schuldig maakt aan een valse verklaring, riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en/of een geldboete van 200 tot 2.000 euro volgens artikel 30 van de wet op het wegverkeer.

Chauffeurs die ondervinden of te horen krijgen dat hun visueel vermogen erop achteruitgaat, moeten hun rijbewijs binnen vier werkdagen inleveren bij de dienst Bevolking van de gemeente. Doen ze dit niet, dan riskeren ze niet alleen de hiervoor vermelde straffen en boetes. Als de rechter hen veroordeelt, zal hun rijbewijs in beslag genomen en verbeurd verklaard worden.

Zover laat het men dus het best niet komen. Bovendien krijgt men zijn rijbewijs terug op voorlegging van een medisch attest van de oogarts. Deze laatste kan daarop bepaalde voorwaarden formuleren die vervolgens ook op het rijbewijs worden vermeld. Dat geldt overigens eveneens voor wie geslaagd is in het theoretische examen en bij de oogarts op onderzoek moest.

De verplichtingen van de oogarts

Wie een visuele beperking heeft, moet met andere woorden testen afleggen bij de oogarts om een rijbewijs te krijgen of te behouden. We besparen u de specifieke medische details; uw huisdokter of uw oogarts is beter geplaatst om u daarover in te lichten. We kunnen echter wel volgend tipje van de sluier lichten: de oogarts zal rekening houden met de gezichtsscherpte, het gezichtsveld, het gezichtsvermogen in het schemerdonker, de licht- en contrastgevoeligheid, eventueel dubbelzicht en andere visuele functies die essentieel zijn om veilig een motorvoertuig te besturen.

Als de oogarts vaststelt dat daaraan niet wordt voldaan, is hij verplicht dit aan zijn patiënt te melden. Bovendien adviseerde de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren zijn leden ruim twintig jaar terug al: “indien u gewetensvol besluit dat de betrokken persoon een ongeval kan veroorzaken met zware gevolgen voor hemzelf/haarzelf of voor derden, rechtvaardigt deze ‘noodsituatie’ dat u de procureur des Konings op de hoogte brengt van uw twijfels in verband met de rijgeschiktheid van deze persoon”.

Even belangrijk: het verzekeringsaspect

Naast de medische en de wettelijke kant van het verhaal, is er uiteraard het verzekeringsaspect.

Verzekeringmaatschappijen beschouwen een valse verklaring bij het afsluiten van de polis als contractbreuk. Ook als het visuele vermogen van de voertuigbestuurder zodanig afgenomen is dat een aanpassing van het rijbewijs noodzakelijk blijkt, moeten de verzekeraar op de hoogte worden gebracht. Gebeurt dit niet, dan kunnen alle kosten van een ongeval op de bestuurder of op de verzekeringsnemer verhaald worden. Ongeacht wie voor het ongeval verantwoordelijk wordt gesteld.

Het is bijgevolg raadzaam de maatschappij een fotokopie te sturen van het nieuwe rijbewijs of van het rijgeschiktheidsattest dat de oogarts heeft afgeleverd. De geldigheidsduur ervan kan beperkt zijn; sommige aandoeningen evolueren nu eenmaal. Nuttig om te weten: bij elke verlenging van de geldigheidstermijn zal een nieuw rijbewijs worden uitgegeven.

Wij helpen u verder

Vanzelfsprekend kunt u een beroep doen op ons kantoor om alle verzekeringsformaliteiten in orde te brengen en op te volgen. Aarzel ook niet ons te contacteren als u bijkomende inlichtingen wenst.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]