U bouwt of verbouwt? Drie cadeaus waar u vast geen neen tegen zegt.

Uw woning verzekeren tegen brand en aanverwante gevaren is tot vandaag niet verplicht, al wordt er in overheidskringen wel aan gedacht een wet in die zin op te stellen. Een woningverzekering is ten andere geen overbodige luxe, want er staat al vlug heel wat geld op het spel. Maar vanaf wanneer doet u er goed aan ze te onderschrijven als u een woning bouwt? Of als u een bestaand huis koopt dat u grondig renoveert voordat u er intrekt?

Het wijdverspreide misverstand dat een woningverzekering verplicht zou zijn, is gemakkelijk te verklaren. De meeste kredietverstrekkers eisen dat u ze afsluit, net zoals een schuldsaldoverzekering, om hun investering – uw lening – veilig te stellen. In ruil krijgt u dikwijls een lagere rentevoet aangeboden. Dat is altijd meegenomen. Toch loont het de moeite dergelijk voorstel met andere mogelijkheden te vergelijken. Want het is niet omdat u dan een voordeliger woonkrediet kunt krijgen, dat u automatisch ook op verzekeringsvlak de beste zaak doet. Zo kan niet alleen de premie maar ook de verleende dekking verschillen. Het is bijgevolg raadzaam het totaalplaatje te bekijken vooraleer u toehapt. U kunt daarvoor altijd in ons kantoor terecht. Denk er ook aan dat, als u grondige renovatiewerken uitvoert, de waarde van uw woning verhoogt en uw verzekerd kapitaal moet worden aangepast.

Zes maanden gratis

De meeste maatschappijen verlenen vandaag zes maanden gratis dekking als u een woning bouwt of een huis hebt gekocht waaraan u eerst grondige renovatiewerken uitvoert. U geniet daarbij echter niet alle waarborgen die in hedendaagse woningverzekeringen gangbaar zijn. Zolang het gebouw niet winddicht is bijvoorbeeld, zal stormschade niet gedekt zijn. Anderzijds zijn er best situaties denkbaar waarin uw nieuwbouw of uw te renoveren huis grotere risico’s loopt dan wanneer u later in woont. Denk aan roofingwerken die uw dak in de vlammen kunnen doen opgaan, of aan een gasfles die ontploft terwijl laswerken worden uitgevoerd. Deze gratis verzekeringsperiode is dus allerminst een lege doos, integendeel. Het is dan ook aangewezen een woningverzekering af te sluiten zodra de eerste spadesteek wordt uitgevoerd, of op de dag dat u de koopovereenkomst ondertekent. Vanaf dan loopt u immers risico.

Tien jaar minder premie

 Verscheidene maatschappijen geven u ook een welgekomen premiecadeau gedurende 10 jaar – of zelfs langer. U krijgt dan een 10 tot zelfs 15 procent korting op uw normale woningpremie, al zijn er ook maatschappijen die u als eigenaar van uw woning hun (eveneens goedkopere) huurdertarief aanrekenen. De definitieve opleveringsdatum van de werken geldt als startdatum voor die periode van tien jaar. Maar er zijn ook maatschappijen die u de korting toekennen als u uw woning al enige tijd betrekt. Stel dat u er al drie jaar in woont, bijvoorbeeld; dan krijgt u uw woningverzekering nog zeven jaar aan de gunstigere premie.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]