Elektronische aangifte roerende voorheffing: ‘RV-on-web’ operationeel op 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 kunt u uw aangifte in de roerende voorheffing (RV) elektronisch indienen bij de belastingadministratie. Daarvoor kunt u de internettoepassing ‘RV-on-web’ gebruiken die de FOD Financiën heeft ontwikkeld.

RV-on-web

Met ‘RV-on-web’ moet de belastingplichtige alle verplichte vakken invullen om de aangifte te kunnen indienen. De toepassing duidt fouten aan en geeft aan waar die zich in de aangifte bevinden. De kans op vergissingen is dus zeer klein.

RV-on-web:

berekent automatisch het verschuldigde bedrag aan roerende voorheffing;

bevat een ‘gestructureerde mededeling’ om de betaling uit te voeren;

meldt de meest voorkomende fouten;

levert een ontvangstbewijs af onmiddellijk na het indienen van de aangifte, en

biedt een veilige toegang en bescherming van de persoonlijke gegevens van de belastingplichtige.

U kunt uw ingediende RV-aangiften elektronisch consulteren en online hulp vragen. Bovendien bespaart u heel wat papier. RV-on-web zal 24 uur op 24 ter beschikking zijn.

Aangifte roerende voorheffing

De aangifte van de roerende voorheffing moet ingediend worden binnen de 15 dagen na de datum van toekenning of betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten.

Elektronische aangifte

Om de toegang tot de elektronische aangifte te beveiligen, kan op twee manieren ingelogd worden:

Met de elektronische identiteitskaart (eID). Hiervoor heeft u nodig:
- een kaartlezer;
- het programma om de eID te lezen, te downloaden op www.eid.belgium.be , en
- de pincode van uw eID.

Met certificaat. Certificaten geleverd door Isabel, GlobalSign of Certipost, worden door de FOD Financiën toegelaten. Op www.rv-on-web.be krijgt u bijkomende informatie die u doorheen de diverse schermen van de toepassing loodst.

Papieren aangifte

Wanneer u uw RV-aangifte niet elektronisch indient, moet u de papieren aangifte naar het bevoegde taxatiekantoor sturen. Dat taxatiekantoor wordt bepaald op basis van de fiscale woonplaats, de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer. Is deze in:

het Vlaamse Gewest, dan stuurt u de papieren aangifte naar het Centraal Taxatiekantoor Gent Vennootschappen, Gaston Crommenlaan 6, bus 301, 9050 Ledeberg;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan stuurt u de papieren aangifte naar het Centraal Taxatiekantoor Brussel II Vennootschappen, Kruidtuinlaan 50, verdieping 19/R, bus 3418, 1000 Brussel.

het Waalse Gewest (met uitzondering van het Duitse taalgebied), dan stuurt u de papieren aangifte naar het Centraal Taxatiekantoor Luik Vennootschappen, Rue Paradis 1, 4000 Liège;

het Duitse taalgebied, dan stuurt u de papieren aangifte naar de Controle Eupen Vennootschappen, Rue de Verviers 8, 4700 Eupen.

Betaling roerende voorheffing

De RV moet betaald worden binnen de 15 dagen na de datum van toekenning of betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten.

Voortaan is er slechts één rekeningnummer voor alle betalingen van roerende voorheffing:

BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van het Inningscentrum Roerende Voorheffing, Koning Albert II-laan 33, bus 42 te 1030 Brussel. Opgelet! Op dit rekeningnummer kunnen geen andere belastingen worden betaald.

Mededeling bij de betaling Elektronische aangifte

Gebruik uitsluitend de gestructureerde mededeling. Die vindt u terug onderaan op het ontvangstbewijs van de aangifte dat ‘RV-on-web’ aanmaakt.

Mededeling bij de betaling Papieren aangifte

Aangezien u hier geen gestructureerde mededeling hebt, moet u de rubriek ‘vrije mededeling’ gebruiken. Daarin moet u enkel uw ondernemingsnummer (nationaal nummer voor particulieren) vermelden, zonder spaties of tussenpunten.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]