Uitdoving halftijds brugpensioen en invoering werkloosheid met bedrijfstoeslag

Vanaf een januari 2012 spreken we niet langer over brugpensioen. De term wordt vervangen door ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (SWT). Wat de algemene stelsels betreft zullen de toegangsvoorwaarden (leeftijd en aantal jaren beroepservaring) geleidelijk verhoogd worden. Idem voor het specifieke stelsel van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. Het halftijds brugpensioen tenslotte verdwijnt.

Verouderende bevolking

De Belgische bevolking, maar evengoed die in de andere Europese landen, veroudert snel. Een van de gevolgen van deze veroudering is dat de beroepsbevolking in de loop der jaren gemiddeld ouder zal zijn. In vergelijking met de andere Europeanen verlaten de Belgen de arbeidsmarkt wel zeer vroeg.

Om in te spelen op deze demografische evolutie heeft de regering Di Rupo I besloten om de toegang tot “brugpensioen” moeilijker te maken. De maatregelen die voorgesteld worden zullen de tewerkstellingsgraad van de ouderen verhogen en bijdragen tot de budgettaire inspanning die België moet leveren in 2012.

SWT

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Deze nieuwe benaming weerspiegelt voortaan beter de realiteit, daar het eerder een werkloosheidsysteem is dan een pensioen. Dit stelsel baseert zich echter nog steeds op het koninklijk besluit van 3 mei 2007, welk aangepast wordt.

Algemene stelsels

Vanaf 1 januari 2012 moet men minstens 60 jaar zijn op het einde van het arbeidscontract en moet men 40 jaar beroepservaring hebben voor men toegang krijgt tot SWT. Evenwel moet men een onderscheid maken tussen collectieve arbeidsovereenkomsten die voor eerst gesloten worden 2012 en degene die vernieuwd worden:

voor de nieuwe CAO’s worden de vereisten voor leeftijd en anciënniteit vanaf 1 januari 2012 verhoogd tot respectievelijk 60 en 40 jaar;

voor de bestaande of verlengde CAO’s gaan de nieuwe voorwaarden omtrent leeftijd en anciënniteit pas in vanaf 2015. Progressieve aanpassingen worden voorzien voor werkneemsters.

De situatie van de algemene stelsels vanaf 1 januari 2012 kan worden teruggevonden op de website van de RVA).

De specifieke stelsels blijven ongewijzigd:

58 jaar met 35 jaar beroepsverleden voor werknemers met zware medische problemen;

56 jaar met 33 jaar beroepsverleden waarvan 20 jaar nachtarbeid; of ook

het stelsel op 56 jaar in de bouwsector, …

Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

Voor erkende ondernemingen in moeilijkheden: de leeftijdsvoorwaarde wordt verhoogd tot 52 jaar vanaf 1 januari 2012 maar enkel voor ondernemingen waarvan de periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden aanvangt na 31 december 2011. Ieder jaar worden hier 6 maanden aan toegevoegd tot 55 jaar bereikt wordt in 2018.

Voor erkende ondernemingen in herstructurering: de leeftijdsvoorwaarde wordt verhoogd tot 55 jaar vanaf 1 januari 2013. Onder bepaalde voorwaarden (insert link) kan een onderneming in herstructurering beschouwd worden als een onderneming in moeilijkheden. De leeftijdsvoorwaarden van het vorige punt kunnen dan toegepast worden.

Gedaan met halftijds brugpensioen

Vanaf 1 januari 2012 wordt het systeem van halftijds brugpensioen stopgezet. De oude regelgeving blijft van toepassing op bepaalde werknemers, te weten:

de werknemer die voor deze datum van dit stelsel genoot; maar ook

de werknemer die voor 28 november 2011 een akkoord heeft gesloten met zijn werkgever om zijn arbeidspresaties te halveren en als dit halftijds brugpensioen ingaat voor 1 april 2012.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]