Gehandicapten voegen geen foto meer bij aanvraag parkeerkaart

Gehandicapten moeten voortaan geen recente foto meer voegen bij hun aanvraag voor een parkeerkaart wanneer er een foto beschikbaar is in het Register van de identiteitskaarten of in het Register van de Vreemdelingenkaarten. De Directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid zal de foto dan zelf opvragen bij het betrokken register

Dit moet de aanvraagprocedure vereenvoudigen. De wijziging komt er op advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

De regering maakt ook van de gelegenheid gebruik om de DG Personen met een Handicap aan te duiden als enige aanvraaginstantie. Aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart komen alleen nog hier terecht. Oorlogsinvaliden en militaire invaliden wenden zich dus niet langer tot de Pensioendienst voor de overheidssector. Burgerlijke oorlogsinvaliden doen geen aanvraag meer bij de Directie-generaal voor de Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid.

Het is ook de DG Personen met een Handicap die de aanvraagformulieren opstelt. Op dit formulier vermeldt de gehandicapte minstens zijn naam, voornaam, geboortedatum, rijksregister en handtekening. Hij geeft onder meer ook aan of hij al dan niet over een attest van een gerechtelijke of administratieve overheid beschikt waaruit blijkt dat hij tot één van de wettelijke categorieën rechthebbenden behoort (bv. blijvende invaliditeit van minstens 80% of oorlogsinvalide met minstens 50% oorlogsinvaliditeit).

Het ministerieel besluit van 23 juni 2011 dat deze wijzigingen invoert, treedt in werking op 2 februari 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

22.12.2017

Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit Read more

19.12.2017

Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO₂-uitstoot voor 2018 gekend Read more

14.12.2017

Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen Read more

11.12.2017

Aantal arbeidsongevallen met zware gevolgen wil maar niet omlaag Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]