Gehandicapten voegen geen foto meer bij aanvraag parkeerkaart

Gehandicapten moeten voortaan geen recente foto meer voegen bij hun aanvraag voor een parkeerkaart wanneer er een foto beschikbaar is in het Register van de identiteitskaarten of in het Register van de Vreemdelingenkaarten. De Directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid zal de foto dan zelf opvragen bij het betrokken register

Dit moet de aanvraagprocedure vereenvoudigen. De wijziging komt er op advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

De regering maakt ook van de gelegenheid gebruik om de DG Personen met een Handicap aan te duiden als enige aanvraaginstantie. Aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart komen alleen nog hier terecht. Oorlogsinvaliden en militaire invaliden wenden zich dus niet langer tot de Pensioendienst voor de overheidssector. Burgerlijke oorlogsinvaliden doen geen aanvraag meer bij de Directie-generaal voor de Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid.

Het is ook de DG Personen met een Handicap die de aanvraagformulieren opstelt. Op dit formulier vermeldt de gehandicapte minstens zijn naam, voornaam, geboortedatum, rijksregister en handtekening. Hij geeft onder meer ook aan of hij al dan niet over een attest van een gerechtelijke of administratieve overheid beschikt waaruit blijkt dat hij tot één van de wettelijke categorieën rechthebbenden behoort (bv. blijvende invaliditeit van minstens 80% of oorlogsinvalide met minstens 50% oorlogsinvaliditeit).

Het ministerieel besluit van 23 juni 2011 dat deze wijzigingen invoert, treedt in werking op 2 februari 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

29.03.2018

Herhaaldelijk rijden zonder verzekering harder aangepakt Lees meer

23.03.2018

Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen Lees meer

14.03.2018

Helft minder ongevallen na analyse rijstijl vrachtwagenchauffeurs Lees meer

08.03.2018

Wegcode wijzigt voor vrachtwagens, autocars en landbouwvoertuigen op 1 april Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]