Extra controles bij autokeuring

Sinds 31 december 2011 moeten de keuringscentra bij de technische keuring van motorvoertuigen en hun aanhangwagens een aantal extra voertuigonderdelen en -systemen controleren. Daardoor wijzigen de minimumgegevens op het keuringsbewijs. Ook de methodes en criteria die moeten bepalen of de toestand van een voertuig aanvaardbaar is, zijn gewijzigd.

Technische vooruitgang

De extra controles bij de technische keuring van voertuigen komen er als gevolg van de technologische ontwikkelingen in de voertuigsector die de verkeersveiligheid (bv. nieuwe remeisen voor sommige voertuigen) en de milieubescherming steeds meer verbeteren.

Minimumgegevens keuringsbewijs

Het keuringscentrum levert een keuringsbewijs af na elke volledige of gedeeltelijke keuring van het voertuig, behalve bij een visuele keuring. Als het keuringscentrum het voertuig visueel keurt, reikt het enkel het document ‘visuele keuring van het voertuig’ uit.

Sinds 31 december 2011 moet het keuringsbewijs minstens volgende gegevens vermelden:

het voertuigidentificatienummer (VIN);

het kentekennummer en de kenletters van het land van registratie;

de plaats en de datum van controle;

de kilometerstand afgelezen tijdens de vorige en huidige volledige keuring (indien beschikbaar);

de voertuigcategorie (indien beschikbaar);

voor minibussen en taxi’s, het aantal zitplaatsen, andere dan de bestuurdersplaats;

de vastgestelde defecten en hun categorie;

de eventuele tekortkomingen ten opzichte van de reglementaire bepalingen;

de algemene beoordeling van het voertuig;

gegevens over keuringen waaraan het voertuig krachtens andere reglementaire bepalingen onderworpen is;

bepaalde inlichtingen die nuttig kunnen zijn voor latere keuringen;

de datum van de volgende periodieke controle;

de identificatiegegevens van de erkende instelling die de keuring heeft uitgevoerd, inclusief de handtekening of identificatie van de controleurs die verantwoordelijk zijn voor de controle.

Nieuwe lijst met verplichte controlepunten en –methodes

Het koninklijk besluit van 10 januari 2012 bevat in bijlage de nieuwe lijst met verplichte controlepunten die bij een autokeuring aan bod komen, samen met de minimumnormen en methodes die de keuringscentra hanteren. Dit zowel voor de periodieke controles als de niet-periodieke controles.

29.03.2018

Herhaaldelijk rijden zonder verzekering harder aangepakt Read more

23.03.2018

Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen Read more

14.03.2018

Helft minder ongevallen na analyse rijstijl vrachtwagenchauffeurs Read more

08.03.2018

Wegcode wijzigt voor vrachtwagens, autocars en landbouwvoertuigen op 1 april Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]