Levensverzekeringen fiscaal optimaliseren in 2012

Om te weten welke levensverzekeringsbedragen in 2012 betaald kunnen worden om eventueel af te trekken in de aangifte van de personenbelastingen aanslagjaar 2013 is het nuttig de bedragen van de automatische indexering voor aanslagjaar 2013 te kennen. Denk er wel aan als u in de inkomstenbelastingen één keer een aftrek doet, dat de tegenprestatie vaak een belasting op de volledige prestatie wordt. Daarom worden soms beter afzonderlijke verzekeringen afgesloten.

Als belegging kan natuurlijk ook afzonderlijk een levensverzekering afgesloten worden waarvoor nooit een belastingaftrek wordt gevraagd. De verzekeringstussenpersoon kan de klant inlichten welk artikel bij welk type verzekering hoort.

In de aangifte van de inkomstenbelastingen in 2013 kunnen bepaalde bedragen ingevuld worden om minder belasting te moeten betalen of om van de belastingen bedragen terug te krijgen voor AJ2013. Uiteraard moet er een inkomen aangeven worden om van belastingverminderingen te kunnen genieten. Het principe is eenvoudig. Men krijgt van de personenbelastingen in een bepaald jaar niet meer terug dan wat betaald zou moeten worden indien geen aftrek of belastingvermindering toegekend zou worden. Voorheffingen op beroepsinkomen kunnen dus terugbetaald worden tot bepaalde grenzen die vermeld worden in het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Hieronder vermelden we de bedragen specifiek voor levensverzekeringen:

2.200 euro = Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de interesten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven of behouden van de enige woning;

730 euro = verhoging gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken van het hierboven vermeld bedrag;

70 euro = verhoging van het hierboven vermeld bedrag wegens drie of meer kinderen ten laste op 1 januari van het jaar dat volgt op het sluiten van de lening;

1.830 euro of 2.200 euro = Berekening van het maximale bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen;

73.190 euro = eerste schijf van het aanvangsbedrag van leningen;

910 euro = beperking betalingen in 2012 voor pensioensparen;

73.190 euro = Toepassing van het omzettingsstelsel op de eerste schijf van het kapitaal gevormd door persoonlijke bijdragen en uitgekeerd ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd aan de begunstigde die tot dan effectief actief is gebleven;

Voor oude leningen en levensverzekeringen verwijzen we naar blz. 3200 in het Belgische Staatsblad van 18 januari 2012 (ed. 2) naar punt II.F.b).

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]