Al 40 jaar een versnelde regeling

Het versneld autoschaderegelingssysteem RDR 'Règlement direct/Directe Regeling' bestaat veertig jaar. Op 1 maart 1972 namen de Belgische verzekeraars een akkoord aan voor de versnelde regeling van autoschades. Zo worden jaarlijks ongeveer 280.000 ongevallen (70% van alle verkeersongevallen) in slechts enkele weken afgehandeld.

Wanneer de situatie duidelijk is, vergoedt de verzekeraar van het slachtoffer zijn eigen verzekerde. Zo moet het slachtoffer niet meer wachten op een vergoeding door de verzekeraar van de tegenpartij zoals dat volgens de klassieke aansprakelijkheidsregels het geval zou zijn. Voorwaarde is wel dat beide verzekeringsmaatschappijen zijn toegetreden tot de RDR-conventie.

Het RDR-systeem wordt toegepast voor de in de RDR-overeenkomst beschreven situaties zoals kopstaart-botsingen, het negeren van een voorrangsbord of het aanrijden van een geparkeerd voertuig. Een correct ingevuld aanrijdingsformulier is daarom fundamenteel.

Sinds 2007 kan het ook toegepast worden in andere gevallen als de verzekeraars onderling een akkoord hebben. Indien de schade lager ligt dan 8.500 euro kan de expert die door de verzekeraar van het slachtoffer is aangewezen, de schade zonder tussenkomst van de expert van de tegenpartij begroten. Het plafond waaronder de verzekeraar van het slachtoffer zelf kan vergoeden, bedraagt 25.000 euro.

Jaarlijks worden duizenden slachtoffers direct vergoed voor een totaalbedrag van ongeveer 460 miljoen euro. Na 40 jaar staat de teller op meer dan tien miljoen geregelde gevallen voor een totaalbedrag van 11 miljard euro.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]