Zelfmoordpoging kan een arbeidsongeval zijn

Een arbeidsongevallenverzekeraar mag weigeren om het slachtoffer van een arbeidsongeval te vergoeden, als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Bij zelfmoord op de werkvloer of op de weg van of naar het werk zal de verzekeraar dan ook meestal weigeren om het slachtoffer of de nabestaanden te vergoeden. Er zijn echter gevallen bekend waarin de rechtbank besliste dat een poging tot zelfmoord toch als arbeidsongeval erkend moet worden.

Om een ongeval te laten erkennen als een arbeidsongeval moet het slachtoffer drie elementen kunnen aantonen:

een plotselinge gebeurtenis;

een letsel (dat in oorzakelijk verband staat met de plotse gebeurtenis);

het ongeval deed zich voor tijdens de uitvoering van een arbeidsovereenkomst.

Hieronder vallen ook ongevallen die gebeuren op het normale traject van en naar het werk.

Als een verzekeraar een ongeval niet wil erkennen, moet ze kunnen bewijzen dat één van die drie elementen niet aanwezig is, of dat de verzekerde het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Klassiek zal een arbeidsongevallenverzekeraar altijd proberen om een zelfmoordpoging af te wijzen, omdat het lijkt alsof de daad fysiek en schijnbaar ‘vrijwillig’ wordt uitgevoerd. Het lijkt dan ook eenvoudig om te bewijzen dat het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Volgens experten is zelfmoord echter niet noodzakelijk het gevolg van bewuste intentie van het slachtoffer. Ook het Hof van Cassatie volgt die visie, toen het in een arrest van 25 januari 1982 stelde dat zelfmoord een arbeidsongeval kan zijn. De arbeidsongevallenverzekeraar moet bewijzen dat het ongeval bewust werd veroorzaakt. Een opzettelijke daad mag niet verward worden met een zware fout.

Zo is er het voorbeeld van een man die zich eind 2006, na een zeer heftige discussie op een vergadering de zaal verliet, zichzelf met benzine overgoot en zich in brand stak. Hij overleefde de feiten maar was zwaar verminkt. Getuigen verklaarden dat er harde woorden gevallen waren en dat de man zichzelf niet was. Het arbeidshof van Antwerpen aanvaardde dit voorval als een arbeidsongeval, omdat de verzekeraar niet kon bewijzen dat de man zijn daden bewust had gesteld.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]