Fietsers en het rode licht: BIVV gaat studie uitvoeren

Op maandag 18 juni werd het startschot gegeven voor het proefproject rond de nieuwe verkeersborden die fietsers toegelaten om rechtsaf of rechtdoor te rijden bij het rode verkeerslicht op bepaalde kruispunten in Brussel. Maar heel wat waarnemers hebben enkele bedenkingen bij dit project.

Het doel van de nieuwe reglementering bestaat erin om fietsers toe te laten om rechtsaf of rechtdoor te rijden bij een rood verkeerslicht (enkel op de kruispunten die ingericht worden met het nieuwe verkeersbord B22 en B23), op voorwaarde dat voorrang wordt verleend aan andere weggebruikers.

Verkeersbord B22

Verkeersbord B23

Juridische discussies

De nieuwe verkeersborden B22 en B23 zijn niet onomstreden. Staatssecreteraris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, is een van de tegenstanders van het project. Sowieso betreurt hij de inhuldiging van de nieuwe verkeersborden in Brussel vooraleer een federale wet is ingevoerd die de wegcode aanpast. Volgens de huidige wegcode hebben verkeerslichten immers voorrang op verkeersborden.

Ook het Belgisch Insitituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) heeft zijn bezorgdheid uitgedrukt en wijst op de juridische problemen. Ze zeggen wel dat buitenlandse ervaringen met dergelijke borden weinig problemen hebben veroorzaakt voor de verkeersveiligheid. Volgens het BIVV maakt de toelating om door het rode licht te rijden geen deel uit van de verkeerstradities in België, aangezien wij dit signaal beschouwen als een absolute verplichting om te stoppen.

Studie

Het BIVV heeft wel de opdracht aanvaard om een studie uit te voeren naar de effecten van deze borden in opdracht van de Brusselse staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille, en Brussels minister voor Openbare Werken, Brigitte Gauwels.

De studie bevat twee luiken. Het eerste is een reeds afgeronde pre-test met observaties van het fietsgedrag op kruispunten die in aanmerking komen voor de verkeersborden, maar waar deze nog niet geplaatst zijn. Het tweede is een effectenstudie van de manier waarop fietsers zich gedragen in aanwezigheid van de borden B22 en B23 op de kruispunten die daarvoor in aanmerking komen. Het tweede luik van deze studie zal in het najaar worden uitgevoerd, wanneer de juridische problemen van de baan zijn en de fietsers minder zullen twijfelen in deze situaties.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]