Plannen voor een versterkte en hervormde pensioenbonus in de maak

Het evaluatierapport van de pensioenbonus dat de Studiecommissie voor de Vergrijzing maandag 11 juni 2012 publiceerde bevestigt dat de pensioenbonus een duur systeem is met te weinig aansporend effect. Daarom moet het versterkt en hervormd worden in lijn met de pensioenhervorming en gekoppeld worden aan de loopbaan van mensen. Dat stelt federaal minister van pensioenen Vincent Van Quickenborne.

Het regeerakkoord stipuleert dat de pensioenbonus moet geëvalueerd worden, met de bedoeling het aansporend karakter te versterken. Het evaluatierapport van de pensioenbonus van de Studiecommissie voor de Vergrijzing bevestigt dat de pensioenbonus veel kost, maar te weinig aanzet tot langer werken. Het bonussysteem moet dus hervormd worden.

De minister wil dit doen door de pensioenbonus op vier sporen te versterken. Daartoe moet het systeem ten eerste in lijn gebracht worden met de huidige pensioenhervorming. De bonus moet beschikbaar worden van zodra men op vervroegd pensioen kan gaan. Ten tweede moet de bonus stijgen naarmate men langer werkt. Het systeem moet daarnaast ook eerlijker en socialer worden. Dit kan door meer rekening te houden met mensen die reeds een lange loopbaan achter de rug hebben. Tot slot moeten mensen beter geïnformeerd worden over de pensioenbonus.

De huidige pensioenbonus voorziet in een verhoging van de pensioenuitkering voor mensen die na 62 jaar of na hun 44ste loopbaanjaar blijven werken. In totaal kan dat oplopen tot zo’n 166 euro extra pensioen per maand.

Blijvende stimulans voor langer werken

De basisopzet van pensioenbonussystemen moet volgens de minister blijven dat mensen aangespoord worden om langer te werken. De bonus moet het verschil maken vanaf het moment dat mensen de keuze hebben tussen op vervroegd pensioen gaan of aan de slag blijven. De bonus moet niet alleen spelen op het moment dat mensen voor de eerste keer kunnen kiezen tussen vervroegd pensioen en langer werken, maar moet mensen ook blijven aansporen. Dit kan door de bonus te verhogen naarmate de loopbaan van mensen langer wordt. Mensen die meer doen, die langer werken, moeten ook kunnen rekenen op een hogere bonus.

Door de pensioenbonus af te stemmen op het regeerakkoord wil Vincent Van Quickenborne ook rechtvaardiger maken. Een arbeider die al op z’n achttiende al aan het werk was, zal zo al op jongere leeftijd aan de loopbaanvoorwaarde voldoen om met vervroegd pensioen te kunnen gaan dan iemand die pas op zijn 23ste begon te werken en moet dus ook vroeger in aanmerking komen voor de pensioenbonus. Wie wat later is beginnen werken en een kortere loopbaan heeft, zal dan ook pas op latere leeftijd recht hebben op de bonus.

Mensen die in aanmerking komen voor de pensioenbonus moeten tijdig de juiste informatie krijgen van het voordeel van een hoger pensioen wanneer ze langer blijven werken. Dit moet gebeuren in het kader van de lopende informatiseringsprojecten.

28.05.2018

Een nieuw plafond voor het pensioensparen vanaf aj. 2019 (3de pijler) Lees meer

15.05.2018

Absenteďsme dreigt meer en meer ook voor kmo’s Lees meer

07.05.2018

Steeds meer consensus over een universele kilometerheffing Lees meer

02.05.2018

Strenger kader voor verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]