Reisverzekeringen

Nu we in volle vakantieperiode zijn, is het goed om even stil te staan bij de reisverzekeringen, met name de annulatie- en reisbijstandsverzekering. Een verzekering sluit u altijd af in de hoop er geen gebruik te moeten van maken. Zo is het ook met de annulatieverzekering en de reisbijstandsverzekering.

Annulatieverzekering

Uiteraard hoopt u dat u de reis waar u zo verlangend naar uitkijkt niet moet annuleren. Maar soms wordt een reis al maanden op voorhand geboekt en is een annulering niet uitgesloten. Een annulatieverzekering dekt normaalgezien de kosten die verbonden zijn aan het annuleren van uw reis. Maar lees toch goed wat allemaal vergoed wordt.

Je hebt de keuze tussen een tijdelijk contract, bedoeld voor die ene reis of een jaarcontract. Als u meerdere keren per jaar op reis gaat, is een jaarcontract echter gevoelig goedkoper dan meerdere tijdelijke contracten.

De annulatie moet uiteraard gebeuren om redenen buiten uw wil.

Het gaat om basisrisico’s zoals ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde zelf, zijn levensgezel, zijn bloed- of aanverwant tot in de 2e graad of van zijn reisgezel. Ook belangrijke schade aan een onroerend goed, opzeg van arbeidsovereenkomst van de verzekerde door zijn werkgever zijn meestal geldige redenen om de reis te annuleren. Over het algemeen is er wel een franchise voorzien.

Sommige annulatieverzekeringen voorzien nog meer dekkingen, zoals een vergoeding voor de niet genoten dagen bij vervroegde terugkeer, complicaties tijdens zwangerschap, intrekken van vakantie door werkgever, afsluiting van een nieuw arbeidscontract door de verzekerde, oproeping als getuige of jurylid bij de rechtbank, herexamens van de verzekerde… en dat alles eventueel zonder aanrekening van een franchise.

Reisbijstandsverzekering

Een reisbijstandsverzekering geeft bijstand bij ziekte, ongeval of overlijden in het buitenland en zorgt voor repatriëring. De verzekering vergoedt ook medische kosten en eventuele begrafeniskosten.

Ook een voortijdige terugkeer bij overlijden van een nabestaande of bij zware schade of een verlengd verblijf om medische redenen is gedekt door een reisbijstandsverzekering.

Verlengd verblijf om medische redenen, alsook communicatiekosten, reddingskosten en opzoekingskosten zijn meestal inbegrepen. De nabehandeling in België ten gevolge van een ongeval is ook gedekt.

Een bagageverzekering dekt verlies, diefstal of beschadiging van de bagage en in bepaalde gevallen ook de laattijdige aflevering van bagage.

Uitsluitingen

Lees steeds goed na wat verzekerd is en wat uitgesloten is, want daar komt het immers op aan als u beroep wil doen op uw verzekering.

Een annuleringsverzekering is zeker zinvol wanneer u de reis lange tijd op voorhand boekt of wanneer het om een lange en verre reis gaat. Een reisbijstandsverzekering is in alle omstandigheden de moeite waard. Hopelijk hoef je geen beroep te doen op die verzekeringen en geniet je een onbezorgde vakantie.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]