Het aantal arbeidsongevallen daalt met 4,6%

Het jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) van 2011 is zopas verschenen. De cijfers zijn bemoedigend omdat het aantal arbeidsongevallen in de privésector (op de plaats van het werk of op de weg naar het werk) met 4,6% dalen in vergelijking met het jaar 2010. En dit terwijl de tewerkstellingsgraad in 2011 met 2,4% toenam!

Uit de cijfers blijkt dat:

170.203 arbeidsongevallen zich voordeden in 2011, 178.499 in 2010 (-4,6%).

147.854 arbeidsongevallen op de werkplek in 2011, tegen 150.944 in 2010 (-2%).

22.349 arbeidsongevallen op de weg naar het werk, tegen 27.555 in 2010 (-18,9%).

We zien dat de daling zich vooral situeert op vlak van de arbeidsongevallen op de weg naar het werk. Dat is gemakkelijk te verklaren: 2010 was een zwart jaar voor de ongevallen, de winter was ongewoon streng met vooral voor voetgangers (veel glijpartijen) gevaarlijke weersomstandigheden. 2011 heeft gelukkig niet dezelfde winter gekend.

Meer dan 90% van de ongevallen op het werk hebben beperkte gevolgen (waardoor er geen arbeidsongeschiktheid of tijdelijke arbeidsongeschiktheid is). Net zoals in 2010 waren er 82 arbeidsongevallen met dodelijke afloop. 12.885 hebben geleid tot blijvende invaliditeit.

De sectoren die het zwaarst getroffen worden door arbeidsongevallen blijven dezelfde:

De verwerkende industrie (32.359 ongevallen),

De volksgezondheid en de maatschappelijke dienstverlening (23.021 ongevallen),

De activiteiten van de administratieve en ondersteunende diensten (20.392 ongevallen),

De bouw (20.164 ongevallen),

De groothandel en de reparatie van voertuigen (19.982 ongevallen),

Het transport en de opslagplaatsen (13.057 ongevallen).

Onder de belangrijkste sectoren is er een toename van het aantal arbeidsongevallen in de bouw (+4%) en in de dienstensector (+4,4%) maar het gaat ook over de sectoren die een sterke groei kennen in de werkgelegenheid (+5,3% voor de bouw, +7,2% voor de dienstensector). De verwerkende industrie, waar de werkgelegenheid licht steeg (+1,1%), kent een grote daling van het aantal ongevallen (-5,3%).

“De neerwaartse trend van arbeidsongevallen in ons land wordt dus bevestigd", zegt Philippe Courard, staatssecretaris van Sociale Zaken, belast met beroepsrisico’s. "Op vijf jaar tijd daalde de frequentiegraad van de ongevallen met 13%. We zijn dus op de goede weg maar het aantal is nog steeds onaanvaardbaar hoog. Preventie moet het sleutelwoord blijven voor alle werkgevers. Dit moet absoluut beschouwd worden als een prioriteit en niet als een bijzaak, zeker in kleine en middelgrote ondernemingen, waar men snel de neiging heeft om omwille van economische redenen hierop in te binden. Preventie vereist ook een goede kennis van de oorzaken van deze ongevallen, voornamelijk op basis van uitgebreide en kwalitatieve statistieken over het onderwerp. Momenteel zijn de arbeidsongevallen in de privésector reeds het voorwerp van een dergelijke statistische verzameling. Voor wat betreft de publieke sector is dit helaas nog niet het geval. Via een beslissing van de Ministerraad (6 juli 2012) zal een elektronische uitwisseling van de gegevens mogelijk worden bij de overheid.”

Alle gegevens staan beschikbaar op de website van het Fonds voor Arbeidsongevallen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]