ABR en MPV: een geruststelling bij constructiewerken

Bouwen of verbouwen brengt altijd kopzorgen met zich mee. Zelfs als alles goed gaat, komt er heel wat bij kijken. Of het nu gaat over een woning van enkele honderdduizenden euro’s of een petrochemisch complex van ettelijke miljarden euro’s, ieder constructieproject brengt risico’s met zich mee. Een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s of een Montage Proeven Verzekering komt tussen als het misloopt.

Alle risico’s gedekt

Zoals de naam aangeeft, dekt een ABR-verzekering allerlei bouwrisico's, gaande van storm- en brandschade aan het bouwwerk tot diefstal van materialen of vandalisme. Het grote voordeel van deze verzekering is dat bij schade de verzekeraar onmiddellijk tussenkomt. Bij een bouwproject zijn vaak veel partijen betrokken: architecten, aannemers en de bouwheer zelf. Daardoor wordt het heel complex om de aansprakelijke partij te vinden, als die er al is. Met een ABR-polis kan u een eventuele vertraging van de werken grotendeels vermijden.

Naast de schade aan de constructie zelf, komt de ABR-verzekering ook tussen voor schade aan derden als gevolg van de werken. Bij zulke schade geldt immers het principe van de foutloze aansprakelijkheid. Om na te gaan of de werken effectief de oorzaak zijn van de schade, is het belangrijk voor de start van de werkzaamheden een plaatsbeschrijving te laten uitvoeren.

Een ABR-verzekering is een all risk polis. Dat betekent dat de verzekerde niet moet bewijzen dat het schadegeval gedekt wordt. Het is de verzekeraar die moet aantonen dat de schade niet verzekerd is, op basis van een lijst met uitsluitingen.

In veel gevallen zorgt de hoofdaannemer zelf voor een ABR-verzekering, maar om een volledige controle te hebben op de algemene contractvoorwaarden, kan het interessant zijn dat u zelf de verzekering afsluit, zeker als u beroep doet op verschillende aannemers en zelf voor de coördinatie zorgt. Het kan u in geval van schade heel wat kopzorgen besparen.

Montage Proeven Verzekering

Bij het bouwen van een industriële installatie kan het zo zijn dat het grootste deel van de te verzekeren goederen bestaat uit uitrusting zoals machines of metaalconstructie. In zulke gevallen kan het interessanter zijn om een verzekering Montage Proeven Verzekering af te sluiten. In deze polis kan ook de dekking worden opgenomen van het gebouw, als deze een kleiner aandeel heeft in de totale waarde. Een dekking voor de burgerlijke aansprakelijkheid van het bouwwerk maakt geen deel uit van de polis, maar deze kan ook apart onderschreven worden voor de bouwplaat.

Voor de start

U moet de ABR-verzekering afsluiten voor de start van de werken. De looptijd is beperkt tot aan de voorlopige oplevering. De premie die u hiervoor moet betalen, is afhankelijk van een aantal basisfactoren, waaronder de duur van de werken, de grootte van het risico, de waarde van het gebouw, ...

Als er werken gebeuren in een aanpalende woning is aan te raden u ervan te verzekeren dat er een plaatsbeschrijving is opgemaakt. Maar wat houdt zo'n plaatsbeschrijving eigenlijk in? Een plaatsbeschrijving moet uiterst gedetailleerd zijn, met vermelding van alle bouwdelen, alle gebruikte materialen... Alle mogelijke gebreken, onregelmatigheden en tekortkomingen moeten worden geïllustreerd met foto- of eventueel zelfs filmmateriaal. De documenten moeten dan ook door alle betrokken en relevante partijen ondertekend worden.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]