Strengere regels voor vervroegd pensioen worden afgezwakt

Een verzamelwet van 28 december 2011 heeft de voorwaarden voor het vervroegd pensioen in de privésector aanzienlijk strenger gemaakt. Maar nu tempert de wetgever het nieuwe regime door een overgangsregeling in te lassen met een zeker behoud van rechten.

Vervroegd pensioen

De pensioenleeftijd van 60 jaar waarop werknemers met vervroegd pensioen kunnen gaan, wordt vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden verhoogd om in 2016 op 62 jaar te komen. Ook de minimale loopbaanvoorwaarde wordt opgetrokken. Vanaf 2013 wordt die vereiste op 38 jaar gebracht, vanaf 2014 op 39 jaar en vanaf 2015 op 40 jaar.

Deze maatregel loopt parallel met de maatregelen die de vervroegde uittreding beperken in de overheidssector. Hij is van toepassing op de pensioenen die voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2013 ingaan. Dat is de datum waarop deze pensioenmaatregel uit de wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011 in werking zal treden.

Behoud van rechten

Uiteraard is het de bedoeling om langer aan de slag te blijven. Maar in de praktijk blijken mensen net geneigd om hun loopbaan vroegtijdig stop te zetten uit vrees dat ze niet meer met vervroegd pensioen zullen kunnen gaan onder de nieuwe voorwaarden.

 Om dit contraproductief effect weg te werken, bepaalt de wetgever nu dat men zijn recht op vervroegd pensioen behoudt als men op een bepaald moment voldoet aan de voorwaarden, ongeacht de datum waarop het pensioen later daadwerkelijk ingaat.

Wie dit jaar 60 is en een loopbaan van 35 jaar achter de rug heeft, kan in 2013 of later met vervroegd pensioen gaan. En dat geldt ook voor 2013, 2014 en 2015. Wie bijvoorbeeld op 31 december 2014 61 jaar is en op dat ogenblik een loopbaan heeft van 39 jaar, kan ook de volgende jaren nog altijd met vervroegd pensioen, ook al zullen de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden op dat moment strenger zijn.

Deze maatregel geldt ook voor wie in 2012 voldoet aan de bestaande voorwaarden voor vervroegd pensioen. Deze groep van werknemers kan vervroegd pensioen krijgen op een latere datum, ook al zullen ze op dat moment waarschijnlijk niet meer voldoen aan de nieuwe voorwaarden die ingaan vanaf 2013. Wie bijvoorbeeld op 31 december 2012 60 jaar wordt en op dat moment een loopbaan heeft van 35 jaar, mag de jaren erna nog steeds met vervroegd pensioen.

Afzwakking

Daarnaast werd er bij het sociaal overleg ook beslist om de impact van de nieuwe regeling af te zwakken. Met name voor personen die nog maximum 3 jaar moeten werken om te voldoen aan de huidige voorwaarden voor het vervroegd pensioen. De strikte toepassing van de nieuwe regels vanaf 2013 zou immers betekenen dat deze werknemers 3, 4 of 5 jaar langer moeten werken om te voldoen aan de nieuwe criteria.

 Daarom bepaalt de wetgever nu dat werknemers die vóór 1 januari 1956 geboren zijn en op 31 december 2012 een loopbaan van minstens 32 jaar bewijzen, toch nog vervroegd op pensioen kunnen gaan vanaf de leeftijd van 62 jaar. Maar dan moeten ze wel een loopbaan van minstens 37 jaar kunnen bewijzen. Hun loopbaan wordt dus met maximum 2 jaar verlengd.

In de verzamelwet van 28 december 2011 wordt een overgangsmaatregel ingelast voor wie zijn pensioenaanvraag ingediend heeft vóór 28 november 2011 onder de huidige voorwaarden voor vervroegd pensioen. Wie zijn pensioenaanvraag vóór die datum ingediend heeft, kan dus ook kunnen genieten van de door de Koning getroffen overgangsregeling.

Let op! De wet van 20 juli 2012 houdt rekening met de bijzondere situatie van werknemers die in de loop van de maand december van de volgende 3 jaar voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden.

Hun pensioen vangt immers aan in januari van het volgende jaar, en dus zouden ze onder strengere voorwaarden vallen dan werknemers die in hetzelfde jaar tussen januari en november geboren zijn. Daarom voert de wetgever een aanvulling in zodat voortaan rekening gehouden wordt met personen die in januari 2014, 2015 en 2016 met pensioen gaan. Zij worden niet benadeeld.

In werking

Deze aanpassingen treden in werking op 1 januari 2013. Ze zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2013 ingaan.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]