Fonds voor medische ongevallen van start

Vanaf 3 september 2012 kan iemand die denkt slachtoffer te zijn van een medische fout of ongeval in een zorgcentrum hulp vragen bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO). Dit fonds geeft recht op de vergoeding van een medisch risico - of therapeutisch falen - zonder dat er een fout moet zijn van de kant van de zorgverleners. Als de klacht wordt aanvaard, onderneemt het FMO stappen in de plaats van het slachtoffer, een rechthebbende of een mandataris.

Wanneer komt het fonds tussen?

Het FMO komt tussen wanneer er sprake is van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid of wanneer de zorgverlener (onvoldoende) verzekerd is. “Als er een fout is, komen de verzekeraars tussen. Als er geen fout wordt vastgesteld, komt het FMO tussen”, aldus minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Om een vergoeding van het fonds te kunnen ontvangen, moet het medisch ongeval een zekere graad van ernst hebben:

een permanente arbeidsongeschiktheid van minstens 25%;

een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 6 maanden (opeenvolgend of in een jaar);

een ernstige verstoring van de levensomstandigheden, inclusief op economisch vlak of

het overlijden van de patiënt.

Wanneer komt het fonds niet tussen?

Esthetische ingrepen die niet terugbetaald wordt door het RIZIV zijn uitgesloten, net zoals experimentele ingrepen, dossiers rond zaken die zijn voorgevallen voor 2 april 2010 en de dossiers waar een minnelijk akkoord is bereikt of een juridische beslissing genomen is.

De slachtoffers van nosocomiale infecties (de zogenaamde ziekenhuisinfecties) zijn het meest gebaat bij de oprichting van dit fonds, dat een jaarlijks budget heeft van 22 miljoen euro. Ieder jaar lopen meer dan 100.000 Belgen een infectie op in het ziekenhuis. Meer dan 2.600 overleven dit niet.

28.05.2018

Een nieuw plafond voor het pensioensparen vanaf aj. 2019 (3de pijler) Read more

15.05.2018

Absentesme dreigt meer en meer ook voor kmos Read more

07.05.2018

Steeds meer consensus over een universele kilometerheffing Read more

02.05.2018

Strenger kader voor verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]