Betere dekking van gezondheidszorg voor zelfstandigen

Een koninklijk besluit van 6 september 2012 werkt voor zelfstandigen twee discriminaties weg binnen het recht op terugbetaling van gezondheidszorg. Er wordt voortaan namelijk geen onderscheid meer gemaakt tussen actieve en niet-actieve gepensioneerde zelfstandigen. Zelfstandigen die hun activiteiten onderbreken om voor een zwaar zieke naaste te zorgen, behouden bovendien het recht op gezondheidszorg. De wijzigingen gaan retro-actief in vanaf 1 januari 2010.

Palliatieve zorgen

Wanneer een zelfstandige tijdelijk zijn zelfstandige activiteit onderbreekt om te zorgen voor een ernstig ziek kind of om palliatieve zorgen te verlenen, dan wordt die periode van onderbreking gelijkgesteld met een periode van activiteit. De gelijkgestelde periode is het kwartaal dat volgt op het kwartaal in de loop waarvan de onderbreking van start is gegaan.

Omdat die zelfstandigen geen bijdragebon meer ontvangen, is hun hoedanigheid als zelfstandige rechthebbende niet vastgesteld en verliezen ze hun recht op gezondheidszorg. De bijdragebon is immers het bewijs van hun sociale bijdrage.

Vandaar dat de regering nu zorgt voor een aanvulling. Het KB op de Geneeskundige Verzorging en de Uitkeringen bepaalt voortaan namelijk dat voor de zelfstandigen die genieten van de hierboven genoemde gelijkstelling, de hoedanigheid van gerechtigde bewezen wordt door de mededeling van het bezit ervan door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan hun verzekeringsinstelling.

Dit betekent dat men er voortaan vanuit gaat dat de onderbrekingsperiode van de zelfstandige activiteit voor zorgverlening door voldoende bijdragen gedekt is. Zelfstandigen die hun activiteiten onderbreken om voor een zwaar zieke naaste te zorgen, behouden dus hun recht op gezondheidszorg.

Gepensioneerde zelfstandigen

Het RSVZ geeft voortaan één attest waarmee alle gepensioneerde zelfstandigen hun recht op gezondheidszorg krijgen of behouden. Daarmee wordt een tweede discriminatie weggewerkt bij de toekenning van het recht op terugbetaling van gezondheidszorg voor zelfstandigen.

Tot nu bestaat er een verschil tussen gepensioneerde zelfstandigen die hun activiteiten hebben stopgezet en gepensioneerde zelfstandigen die hun activiteiten voortzetten. Wie aan de slag blijft, moet immers nog bijdragen betalen om recht te hebben op een terugbetaling van de gezondheidszorg, terwijl men al gepensioneerd is.

Die discriminatie wordt nu weggewerkt. Men maakt dus geen onderscheid meer tussen de gepensioneerde rechthebbenden. De gerechtigden bewijzen hun hoedanigheid van gerechtigde door een verklaring die hun wordt afgeleverd door het RSVZ.

28.05.2018

Een nieuw plafond voor het pensioensparen vanaf aj. 2019 (3de pijler) Read more

15.05.2018

Absenteďsme dreigt meer en meer ook voor kmo’s Read more

07.05.2018

Steeds meer consensus over een universele kilometerheffing Read more

02.05.2018

Strenger kader voor verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]