Fonds voor Arbeidsongevallen betaalt herwaarderingsbijslag

Het Fonds voor Arbeidsongevallen kent voortaan de herwaarderingsbijslag bij de arbeidsongevallenvergoedingen toe. Tot nu was dat een opdracht van de arbeidsongevallenverzekeraars. De herwaarderingsbijslag bedraagt vanaf september trouwens 0,7% van de vergoeding of rente.

Herwaarderingsbijslag

Vanaf 1 september 2012 staat het Fonds voor Arbeidsongevallen in voor de uitbetaling van de herwaarderingsbijslag bij de arbeidsongevallenuitkeringen. En dit voor de ongevallen die gebeurd zijn vóór 1 januari 2010. Vroeger stonden de arbeidsongevallenverzekeraars in voor de toekenning van die bijslag.

De herwaarderingsbijslag ligt voortaan trouwens vast op 0,7 % van het bedrag van de geïndexeerde jaarlijkse vergoeding of de werkelijk uitbetaalde rente. Voor de ongevallen die gebeurd zijn tijdens de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2006 bedraagt de herwaarderingsbijslag 2,714 %.

Via de herwaarderingsbijslag worden de vergoedingen en renten aan de welvaartsstijging aangepast.

Aanpassingsbijslag

Voor ongevallen die gebeurd zijn voor 1 januari 1988 kent het Fonds een aanpassingsbijslag toe. De herwaarderingscoëfficiënt die voor de berekening van die bijslag wordt gebruikt, bedraagt – voor de bijslagen verschuldigd vanaf 1 september 2012 – 1,007.

De aanpassingsbijslag combineert de indexering en de herwaarderingsbijslag.

Aanvullende bijslag

De getroffene van een arbeidsongeval of zijn rechthebbende heeft recht op een aanvullende bijslag op de jaarlijkse vergoeding of de rente wanneer die lager ligt dan een bepaald minimumbedrag. Ook de aanvullende bijslag wordt regelmatig geherwaardeerd. Voor de bijslagen die verschuldigd zijn vanaf 1 september 2012 bedraagt de herwaarderingscoëfficiënt 1,02.

Uitbetaling

Als het Fonds alleen de herwaarderingstoeslag moet uitbetalen - en de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, de rente of andere bijslagen in handen ligt van de arbeidsongevallenverzekeraar - moet het dat maar één keer per jaar doen. Dit ongeacht het bedrag. Uitbetaling gebeurt in de loop van het vierde trimester.

Rekeningnummer Het Fonds kan bij de arbeidsongevallenverzekeraar het rekeningnummer van het slachtoffer opvragen waarop hij de herwaarderingstoeslag moet betalen. Een eenvoudige vraag – op gelijk welk moment – volstaat.

22.12.2017

Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit Lees meer

19.12.2017

Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO₂-uitstoot voor 2018 gekend Lees meer

14.12.2017

Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen Lees meer

11.12.2017

Aantal arbeidsongevallen met zware gevolgen wil maar niet omlaag Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]