Door het rood fietsen: verkeersbord heeft voorrang op licht

In juni van dit jaar werden twee verkeersborden B22 en B23 geïntroduceerd. Deze laten fietsers in bepaalde omstandigheden toe om rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij het rode en oranje licht. Ze moeten hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers. De wegcode bepaalde echter dat een verkeerslicht altijd voorrang heeft op een verkeersbord. Deze verwarring wordt nu weggewerkt.

De wijziging voorziet een afwijking op de algemene voorrangsregel waarbij verkeerslichten (die werken) steeds voorgaan op verkeersborden (behalve bij oranjegeel knipperlicht en lichten boven de rijstrook). Voortaan luidt het laatste lid van artikel 6.3 van het verkeersreglement: “Deze bepaling geldt noch voor het oranjegeel knipperlicht, noch voor de lichten boven de rijstroken, noch voor de voorrangsborden B22 en B23.”

B22

B23

De aanpassing moet zorgen voor meer rechtszekerheid, want de verkeersborden hebben heel wat discussies veroorzaakt. Volgens verschillende verkeersexperts heeft een verkeerslicht altijd voorrang op een verkeersbord, waardoor het onwettig was om bij deze verkeersborden door het rood te fietsen. Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels en Brussels Staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille oordeelden naar aanleiding van de plaatsing van de verkeersborden voor een testproject in Brussel, dat een wet hiërarchisch steeds hoger staat dan een koninklijk besluit. Ze werpen daarnaast de algemene rechtsbeginselen op die stellen dat een uitzonderingsregel primeert op een algemene regel en dat een nieuwe wet primeert op een oudere. De federale wetgever wil met de wijziging van de wegcode verdere verwarring vermijden.

De nieuwe regel gaat in vanaf 25 september 2012.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]