Geen verlaging van de maximaal gewaarborgde rentevoet bij levensverzekeringen

Enkele weken geleden heeft de Nationale Bank van België (NBB) aangekondigd dat het de maximaal gewaarborgde rentevoet bij levensverzekeringen van lange duur ging verlagen van 3,75% naar 2%. Ze wordt nu teruggefloten door de minister van Economie, Johan Vande Lanotte, die hiervoor die hiervoor geen goedkeuring verleent.

De NBB heeft sinds 2007 de bevoegdheid om het maximale rendement te bepalen dat de verzekeraars moeten kunnen garanderen voor de verschillende soorten levensverzekeringen. Op 16 oktober had ze aangekondigd de referentievoet van 3,75% te verlagen naar 2%. De verlaging zou onder meer ook van toepassing geweest zijn op groepsverzekeringen en pensioenspaarverzekeringen.

Het voorstel moest nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Economie, Johan Vande Lanotte, die dit nu geweigerd heeft. Volgens de minister raakt een dergelijke verlaging tal van spaarverzekeringen, individueel pensioensparen en groepspensioenverzekeringen, waardoor het rendement voor bedrijven en spaarders aanzienlijk zou dalen. Een te lage technische rentevoet zou er ook voor kunnen zorgen dat sommige verzekeraars niet meer de rentevoet zouden kunnen aanbieden die ze willen en is het nefast voor de geloofwaardigheid van aanvullend pensioensparen.

Verschillende verzekeraars hebben de voorbije maanden al aangekondigd dat hun gewaarborgde rentevoeten voor groepsverzekeringscontracten verlangen van 3,25% naar 2,25%. De meesten doen dit enkel bij nieuwe contracten, maar bijvoorbeeld AG Insurance past de nieuwe gewaarborgde rentevoet toe op alle nieuwe stortingen. De al opgebouwde reserves blijven wel voort genieten van de gewaarborgde rentevoeten uit het verleden.

De wet op de aanvullende pensioenen (WAP) bepaalt dat de werkgever op pensioenplannen van het type ‘Vaste bijdragen’ een minimumrendement moet garanderen. Voor de werkgeversbijdragen bedraagt dit minimumrendement 3,25%, voor de werknemersbijdragen bedraagt dit 3,75%.

De hoogte van deze wettelijke garantie wordt nu ter discussie gesteld in het kader van het lopende sociale overleg. De sociale partners hebben hierover uiteenlopende standpunten. De vertegenwoordigers van de werkgevers stellen een WAP-garantie voor die evolueert met de evoluties op de financiële markten. De vertegenwoordigers van de werknemers zijn gekant tegen een wijziging van deze WAP-garantie. Voor hen moet minstens de inflatie afgedekt zijn. 

28.05.2018

Een nieuw plafond voor het pensioensparen vanaf aj. 2019 (3de pijler) Read more

15.05.2018

Absenteďsme dreigt meer en meer ook voor kmo’s Read more

07.05.2018

Steeds meer consensus over een universele kilometerheffing Read more

02.05.2018

Strenger kader voor verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]