Vergoedingssysteem voor slachtoffers technologische ongevallen van start

Slachtoffers van een technologische ramp moeten niet langer wachten tot de aansprakelijkheid is vastgesteld, vooraleer ze een vergoeding kunnen krijgen voor hun lichamelijke en morele schade. Op 1 november 2012 is een wet in werking getreden die voorziet in een nieuw vergoedingssysteem, de zogenaamde Wet Marghem, dat wordt geprefinancierd door de aansprakelijkheidsverzekeraars. Het initiatief kwam er naar aanleiding van de gasexplosie in Gellingen op 30 juli 2004.

Bij een technologische ramp is het meestal moeilijk om vast te stellen wie aansprakelijk is en wie er recht heeft op een vergoeding. De procedures slepen vaak jarenlang aan. Slachtoffers blijven in het ongewisse en komen daardoor soms in financieel moeilijke situaties terecht. Het parlement heeft voor hen een specifiek vergoedingssysteem uitgewerkt. Op die manier zouden de slachtoffers binnen het jaar een vergoeding kunnen krijgen voor hun lichamelijke schade en morele schade.

Het systeem geldt voor ongevallen die het gevolg zijn van een menselijke fout of die een technische oorzaak hebben en die zich voordoet in gebouwen, ruwbouwplaatsen of installaties waarbij minstens vijf mensen een ernstig lichamelijk letsel hebben opgelopen. Het ongeval moet worden erkend als een uitzonderlijk schadegeval door een “Comité van Wijzen”, dat ook moet bepalen dat er een probleem is rond de vaststelling van de aansprakelijkheid.

Wordt het ongeval erkend, moet het bevoegde Parket een lijst opstellen met de slachtoffers en hun rechthebbenden en deze bezorgen aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF). Wie niet op de lijst staat, kan zich binnen de zes maanden na de erkenning aanmelden. Het GMWF neemt contact op met de slachtoffers of hun rechthebbenden en zal hen voorstellen om hun dossier te behandelen via dit systeem. Als de betrokkene in aanmerking komt, zal het GMWF een aanbod tot (voorlopige) schadevergoeding doen.

Als het GMWF een vergoeding betaalt, kan het zijn uitgaven later verhalen op de aansprakelijke tegenpartij en/of diens verzekeraar.

Het nieuwe stelsel is een aanvulling op de andere vergoedingen waar het slachtoffer recht op heeft, zoals die van de arbeidsongevallenverzekering of de hospitalisatieverzekering. Het geldt alleen voor de rechtstreekse slachtoffers, niet voor de gesubrogeerde ziekenfondsen, verzekeringsondernemingen of andere rechthebbenden. Slachtoffers die niet op deze manier willen vergoed worden, kunnen hun rechten nog altijd laten gelden via de gerechtelijke weg.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]