Schuldsaldoverzekeringen nog enkele weken goedkoper voor vrouwen, renteverzekeringen voor mannen

Vrouwen die een schuldsaldo- of een andere overlijdensverzekering willen afsluiten, zijn voordeliger af als ze dat doen vóór 21 december. Hetzelfde geldt voor mannen die een kapitaal in een rente willen laten uitbetalen met een renteverzekering. Dat staat in een persbericht van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen.

Vanaf 21 december 2012 mogen verzekeraars immers geen onderscheid meer maken tussen mannen en vrouwen wanneer ze het tarief van een levensverzekering bepalen. Zo heeft het Europees Hof van Justitie beslist.

Het is echter algemeen bekend dat vrouwen op alle leeftijden een lagere sterftekans hebben dan mannen. Daarom is een overlijdensverzekering vandaag voordeliger voor een vrouw dan voor een man. Anderzijds is een renteverzekering goedkoper voor een man indien hij ze afsluit vóór 21 december. Een man leeft gemiddeld minder lang dan een vrouw, waardoor de rente minder lang moet uitbetaald worden. Na 21 december zullen noch de premies, noch de rentes elkaar in het midden van hetgeen men vandaag betaalt ontmoeten. Dat komt omdat de verhouding tussen mannen en vrouwen voortdurend verandert en verschillend is van verzekeraar tot verzekeraar. Of de klant nu een vrouw of een man is, de verzekeraar moet premies aanrekenen die voldoende zijn om het risico te dekken los van het geslacht.

Het verbod op het gebruik van het geslacht om zijn premies te bepalen is het gevolg van een Europese richtlijn die een gelijke behandeling van vrouwen en mannen beoogt bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten.

België had een uitzondering op deze richtlijn ingeroepen voor levensverzekeringen. Deze uitzondering werd in 2009 door het Europese Hof van Justitie betwist. Dat hof besliste dat deze uitzondering niet compatibel is met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]