Aansprakelijkheid

Vraag info aan ons team van experten

 • Team van meer dan 100 experten tot uw dienst
 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Kantoren in Antwerpen, Gent, Brussel en Hasselt
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Een van de basisbeginselen van ons recht is dat degene die door zijn fout of nalatigheid schade berokkent aan iemand anders, ook zal moeten instaan voor de vergoeding van deze schade. Geen enkele onderneming ontsnapt aan deze universele regel. Immers, ondernemers zijn ook maar mensen en mensen durven wel eens vergissingen te begaan…

Het hoeft (gelukkig) niet altijd zo’n vaart te gaan, maar soms kunnen de financiële gevolgen van dergelijke vergissingen dermate oplopen dat het voortbestaan van uw onderneming in gevaar komt.

Het is dan ook verre van overbodig om uw onderneming te beschermen tegen dit risico.

Dit kan mits een degelijke aansprakelijkheidsverzekering, gesneden op maat van uw onderneming.

Verschillende verzekeringsoplossingen zijn onder andere:

Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating

Deze basisverzekering dekt de burgerlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid die uw onderneming ten laste kan gelegd worden voor de schade die aan derden veroorzaakt wordt dóór en tijdens de exploitatie van het bedrijf.

Gedekte schade is de lichamelijke schade, materiële schade en immateriële gevolgschade.

Burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan Toevertrouwde Voorwerpen

Een mogelijke uitbreiding van de BA Uitbating bestaat in de dekking van uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan voorwerpen of goederen die eigendom zijn van derden en aan uw onderneming werden toevertrouwd voor nazicht, onderhoud, herstelling of enige andere bewerking.

Naast de verzekering van schade aan voorwerpen u toevertrouwd om aan te werken, kan u zich onder andere ook verzekeren voor schade toegebracht aan:

 • toestellen of gereedschappen die uw onderneming tijdelijk geleend of gehuurd heeft om te gebruiken als werkinstrument, of samengevat de toevertrouwde goederen om mee te werken,
 • goederen of voorwerpen waarvan uw onderneming onder enige andere titel houder, bezitter of bewaarnemer is.

Gedekte schade onder deze waarborg is de materiële schade en ook (meestal) de immateriële gevolgschade.

Burgerlijke aansprakelijkheid Na levering / Na uitvoering der werken = Productaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming, voor schade te wijten aan een fout of gebrek in de geleverde producten of uitgevoerde werken, en aangebracht door en na levering van deze goederen of na uitvoering van deze werken.

Gedekte schade onder deze waarborg is contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, de lichamelijke en/of materiële schade alsook de immateriële (gevolg)schade.

Beroepsaansprakelijkheid

Uw onderneming kan ook aangesproken worden indien ze haar professionele verbintenissen niet of onvoldoende nakomt. Als uw klant schade lijdt door bijvoorbeeld een foutieve berekening, of een verkeerd advies in financiële dienstverlening, dan is de kans groot dat uw onderneming daarvoor aansprakelijk gesteld wordt.

Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de onderneming, zowel van extracontractuele als van contractuele aard, ingevolge schade toegebracht aan derden door beroepsfouten.

Als gevolg van de toenemende groei van zelfstandige interim managers, hebben wij voor de interim managementbureaus aangesloten bij FEDERGON, een verzekeringspakket ontwikkeld dat de aansprakelijkheid en risico’s van de interim manager dekt.

Neem gerust met ons contact als u interesse heeft voor deze op maat gemaakte oplossing of download hier onze brochure.

Objectieve Aansprakelijkheid Brand of Ontploffing

Deze afzonderlijke verzekering is bij wet verplicht te onderschrijven door natuurlijke of rechtspersonen die een zaak uitbaten of activiteiten organiseren in “publiek toegankelijke inrichtingen”.

Dergelijke inrichtingen staan opgesomd in een Koninklijk Besluit. Het gaat onder meer om dancings, bioscopen, theaterzalen en culturele centra, stadions, stations, luchthavens.

Objectieve aansprakelijkheid houdt in dat het slachtoffer geen fout moet bewijzen van de uitbater of inrichting.

Bestuurderaansprakelijkheid (Directors & Officers Liability – D&O)

Als bestuurder van een vennootschap bent u het gezicht van de onderneming, maar riskeert u ook persoonlijk aangesproken te worden bij vermeende fouten of nalatigheden.

Dat kan gaan van vorderingen vanwege de fiscus, sociale zekerheid of andere administratieve overheid, over een medebestuurder of aandeelhouder die u beticht van wanbeheer tot een gediscrimineerde werknemer die u aanspreekt op het beleid. Dit geldt bovendien niet alleen voor fouten die u zelf maakt maar evenzeer voor die van uw medebestuurders.

Bovendien zijn de schade eisen vaak aanzienlijk en kunnen deze integraal worden verhaald op het privévermogen van de bestuurders. Zonder adequate verzekering, riskeer u dus het totaal persoonlijk faillissement.

Met een polis bestuurdersaansprakelijk of D&O (Directors & Officers) geniet u niet alleen van onmiddellijke bijstand en verdediging van uw belangen, uw verzekeraar staat ook in voor de eventuele vergoeding van de schade zelf.

Hoe kunnen we uw onderneming helpen?

 • Arbeidsongevallen
 • Excedent
 • Ongevallen privé-leven
 • Ongevallen zelfstandigen 24/24
 • Hospitalisatie
 • Groepsverzekering – loontrekkenden
 • IPT – bedrijfsleiders
 • POZ – zelfstandigen zonder vennootschap
 • VAPZ – alle zelfstandigen
 • Pensioensparen – alle zelfstandigen én loontrekkenden
 • Gewaarborgd inkomen
 • Materiële schade – de ‘brandverzekering’
 • Bedrijfsschade
 • Machinebreuk
 • Montage en proeven
 • Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)
 • Elektronica
 • Diefstal
 • Geld en waarden
 • De verplichte verzekering BA Motorrijtuigen
 • De andere niet-verplichte verzekeringen ter aanvulling van de BA
 • De (gedeeltelijke) omniumverzekering
 • De verzekering van bestuurder of inzittenden
 • De rechtsbijstandverzekering
 • De bijstandsverzekering
 • Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating
 • Burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan Toevertrouwde Voorwerpen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid Na Levering = Productaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Objectieve Aansprakelijkheid Brand of Ontploffing
 • Bestuurderaansprakelijkheid (Directors & Officers Liability – D&O)
 • P&I
 • Hull & Machinery
 • Builders’ Risk
 • Cargoverzekering
 • CMR
 • Crisismanagement 24/24 en 7/7,
 • (forensische) IT professionals,
 • Gespecialiseerde juridische bijstand voor eventuele inbreuken op de privacy en GDPR-wetgeving
 • Krediet
 • Fraude
 • Borgstelling en Garantieverzekering
 • W&I
 • Rechtsbijstand onderneming
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Recall en productcontaminatie
 • Decennale / Tienjarige aanspraklijkheid in de bouw
 • Kunst- en waardevolle voorwerpen
 • Kidnap & ransom
 • Politieke risico’s
 • Evenementen
 • Reisbijstand
 • Andere?
Stop!

risicoanalyse
We brengen de knelpunten binnen uw onderneming in kaart. In afstemming voorzien we een oplossing op maat.

preventiebeheer
We sporen mogelijke risico’s op en voorzien een globaal preventiebeleid, aangepast aan de noden van uw onderneming.

Klanten waar we graag voor werken

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.