Diverse

Vraag info aan ons team van experten

 • Team van meer dan 100 experten tot uw dienst
 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Kantoren in Antwerpen, Gent, Brussel en Hasselt
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Rechtsbijstand onderneming

Meer en meer worden er klachten ingediend tegen ondernemingen, door personeel, klanten, leveranciers, overheden, … ook al zijn deze niet steeds gegrond, men wordt men als bedrijfsleider geconfronteerd met onvoorziene uitgaven.

Een complete rechtsbijstandsverzekering bij een onafhankelijke verzekeraar zal deze kosten dragen. Basiswaarborgen zijn Burgerlijk Verhaal en Strafrechtelijke verdediging, maar kunnen op maat uitgebreid worden.

Milieuaansprakelijkheid

Een klassieke polis BA Onderneming, biedt geen afdoende bescherming voor milieurisico’s.

Zo zullen bijvoorbeeld graduele vervuiling, saneringskosten van uw eigen site of schade aan biodiversiteit en beschermde habitats in een klassieke BA Onderneming niet verzekerd zijn.

Als uw vennootschap het risico loopt aansprakelijk gesteld te worden voor milieuschade, is het afsluiten van een aparte milieuverzekering hiervoor het antwoord.

Het schrijven van zo’n contracten is maatwerk waarbij wij u graag bijstaan.

Recall en productcontaminatie

Indien u als bedrijf producten op de markt brengt, is het niet ondenkbaar dat deze producten ongewenst defect, besmet, … zijn.

Om erger te vermijden zal u deze producten dan uit de markt halen door middel van een terugroep- of recall actie.

De kosten die hiermee gepaard gaan (communicatie naar het publiek, verzending, transport, opslag, behandeling, vernietiging, …) kan u verzekeren door middel van een recallverzekering.

Een maximale bescherming tegen de gevolgen van een recallactie wordt geboden in een afzonderlijke productcontaminatieverzekering (CPI – Contaminated Product Insurance), met specifieke waarborgen en dekkingen voor zowel recall als productcontaminatie.

Elk bedrijf heeft hier specifieke risico’s en verzekeringsbehoeften. Deze contracten worden steeds op maat van uw product en bedrijf gemaakt.

Decennale / Tienjarige aanspraklijkheid in de bouw

In België zijn aannemers en architecten gedurende een periode van 10 jaar aansprakelijk voor ernstige gebreken in de door hen gerealiseerde gebouwen.

Na het invoeren van de Wet Peeters I in 2017, zijn alle bouwactoren verplicht zich te verzekeren om deze aansprakelijkheid te deken.

Er zijn verschillende manieren om dit risico te verzekeren, wij staan u graag bij.

Kunst- en waardevolle voorwerpen

Uw kunst en andere waardevolle voorwerpen of verzamelingen verdienen wellicht een specifieke financiële bescherming. Dat geldt voor zowel privéverzamelingen, bedrijfscollecties of museumcollecties.

Het is mogelijk bepaalde stuks, dan wel een volledige collectie te verzekeren.

Een specifieke verzekering is met name aangewezen indien u uw verzameling actief beheert, werken uitleent, tentoonstelt, …

Een kunstverzekering wordt voor u op maat gemaakt.

Kidnap & ransom

Bedreigingen, gijzelingen, ontvoeringen en afpersingen halen niet altijd de voorpagina, maar zijn helaas geen zeldzaamheid meer.

De verzekering Kidnap, Ransom & Extortion (KRE) dekt hiervan de gevolgen. Ze waarborgt doorgaans een financiële vergoeding en bijstand.

Een tarievenboekje bestaat niet voor KRE-verzekeringen. De premie is net als de waarborgen maatwerk en afhankelijk van onder andere welke risicolanden men bezoekt en welke bedragen men verzekerd wenst te zien.

Aan de KRE-verzekering is een geheimhoudingsplicht verbonden.

Politieke risico’s

Indien u internationaal onderneemt, wordt u ongetwijfeld geconfronteerd met het steeds onzekerder wordend geopolitieke landschap.

Verschillende politieke risico’s zijn verzekerbaar, zoals risico’s met betrekking tot oorlog, politiek geweld en stakingen, het intrekken van vergunningen, import- en exportembargo’s, een betalingsverbod voor financiële instellingen en de onteigening van bezittingen.

Politieke risico’s zijn erg complex, ons wereldwijd internationaal netwerk dat gebaseerd is op sterke lokale partners, kan u hierbij helpen.

Evenementen

Zowel particulieren, verenigingen als ondernemingen kunnen zich verzekeren indien zij een evenement organiseren.

Vaak voorkomende dekkingen zijn financiële schade als gevolg van annulering, onderbreking of uitstel van het evenement, persoonlijke ongevallen van deelnemers of bezoekers, aansprakelijkheid van de organisator, slechte weersomstandigheden enz.

Andere?

Het verzekeringslandschap is een dynamisch gegeven dat de markt volgt.

Contacteer ons als u specifieke vragen heeft, wij willen u graag helpen!

Hoe kunnen we uw onderneming helpen?

 • Arbeidsongevallen
 • Excedent
 • Ongevallen privé-leven
 • Ongevallen zelfstandigen 24/24
 • Hospitalisatie
 • Groepsverzekering – loontrekkenden
 • IPT – bedrijfsleiders
 • POZ – zelfstandigen zonder vennootschap
 • VAPZ – alle zelfstandigen
 • Pensioensparen – alle zelfstandigen én loontrekkenden
 • Gewaarborgd inkomen
 • Materiële schade – de ‘brandverzekering’
 • Bedrijfsschade
 • Machinebreuk
 • Montage en proeven
 • Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)
 • Elektronica
 • Diefstal
 • Geld en waarden
 • De verplichte verzekering BA Motorrijtuigen
 • De andere niet-verplichte verzekeringen ter aanvulling van de BA
 • De (gedeeltelijke) omniumverzekering
 • De verzekering van bestuurder of inzittenden
 • De rechtsbijstandverzekering
 • De bijstandsverzekering
 • Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating
 • Burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan Toevertrouwde Voorwerpen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid Na Levering = Productaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Objectieve Aansprakelijkheid Brand of Ontploffing
 • Bestuurderaansprakelijkheid (Directors & Officers Liability – D&O)
 • P&I
 • Hull & Machinery
 • Builders’ Risk
 • Cargoverzekering
 • CMR
 • Crisismanagement 24/24 en 7/7,
 • (forensische) IT professionals,
 • Gespecialiseerde juridische bijstand voor eventuele inbreuken op de privacy en GDPR-wetgeving
 • Krediet
 • Fraude
 • Borgstelling en Garantieverzekering
 • W&I
 • Rechtsbijstand onderneming
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Recall en productcontaminatie
 • Decennale / Tienjarige aanspraklijkheid in de bouw
 • Kunst- en waardevolle voorwerpen
 • Kidnap & ransom
 • Politieke risico’s
 • Evenementen
 • Reisbijstand
 • Andere?
Stop!

risicoanalyse
We brengen de knelpunten binnen uw onderneming in kaart. In afstemming voorzien we een oplossing op maat.

preventiebeheer
We sporen mogelijke risico’s op en voorzien een globaal preventiebeleid, aangepast aan de noden van uw onderneming.

Klanten waar we graag voor werken

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.